1. Odaberite ustanovu

Prvo ukucajte naziv bh. javne institucije/unstanove/kompanije prema kojoj
želite da pošaljete zahtjev za slobodan pristup informacijama Prema važećim zakonima, oni trebaju da Vam odgovore (zašto?).