Pravilnik

B.T. je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Zahtjev je uspješan.

Od strane: B.T.

31 januar 2016

Za: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Poštovani,

Zbog čega Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH nema na
internet stranici Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta?Neke agencije su te akte postavile na
internet.Radi se o podzakonskom aktu javne institucije.Internet
stranica je trošak Agencije, pa nema razloga da građanima nije
dostupan ovaj akt.
s poštovanjem,
B.T.

Spojite sa ovim

Od strane: Tatjana Ponorac
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

31 januar 2016

Poštovani,od 04.05.2015. godine, narednih godinu dana biÌu odsutna zbog
odlaska na porodiljsko odsustvo. U navedenom periodu mozete se obratiti mr
ph Jeleni AnièiĂŚ na sljedeĂŚi email: [email address].ba  

Za pitanja vezano za Komisiju za lijekove, možete se obratiti mr sc ph
Biljani TubiĂŚ spec. na sljedeĂŚi email: [email address]

 

Srdaèan pozdrav,

Tatjana

Spojite sa ovim

Od strane: Jelena Anicic
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

1 februar 2016


Attachment image001.png
16K Download


Poštovani,

hvala na dostavljenom zahtjevu. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinska sredstva
BiH smo upravo  postavili na našu internet stranicu [1]www.almbih.gov.ba
u link O NAMA.

Srdaèan pozdrav

 

[2]Description: natpis

Jelena AnièiÌ, Struèni savjetnik za obezbjeðenje kvaliteta u
regulatornim i drugim struènim poslovima

Telefon: +387 51 456040

Faks: +387 51 450301

E-pošta: [3][email address]

Web: [4]www.almbih.gov.ba

 

„Ovaj e-mail i prilog sadrži  povjerljive  i/ili na drugi naèin
zaštiĂŚene informacije i / ili  materijale, namijenjene iskljuèivo
odgovornim fizièkim i/ ili pravnim licima kojima je upuÌen. Ako ste
greškom dobili ovaj e-mail, molimo odmah ga obrišite ili se obratite
pošiljaocu. Poštujte izrièite zabrane  pregleda, kopiranja,
distribucije ili  bilo koje  upotrebe dostavljenih  informacija i
materijala“.

 

 

 

-------- Originalna poruka --------

Od: "B.T." <[FOI #94 email]>

Datum: 31.1.2016. 22.27 (GMT+01:00)

U: Tatjana Ponorac <[email address]>

Naslov: Zakon o slobodnom pristupu informacijama - Pravilnik

 

     Za: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
    
     Poštovani,
    
     Zbog èega Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH nema na
     internet stranici Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
     sistematizaciji radnih mjesta?Neke agencije su te akte postavile na
     internet.Radi se o podzakonskom aktu javne institucije.Internet
     stranica je trošak Agencije, pa nema razloga da graĂ°anima nije
     dostupan ovaj akt.
     s poštovanjem,
     B.T.
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     Ovaj zahtjev je poslan putem portala za pomoĂŚ graĂ°anima pri
     ostavarivanju
     prava na slobodan pristup informacijama - PravoDaZnam.ba
     Molimo Vas da u ime dobre prakse i pojednostavljenja procesa
     slobodnog pristupanja informacijama
     odgovorite graĂ°anima koji Vam se obrate putem ovog portala.Svi
     zahtjevi poslani putem ovog portala izražavaju mišljenja
graĂ°ana/ki
     koji koriste ovaj servis i naša organizacija ne snosi odgovornost
     za moguĂŚe zloupotrebe portala.
     Molimo Vas da koristite ovu e-mail adresu za odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [5][FOI #94 email]
    
     Da li je [6][ALM request email] pogrešna adresa za slanje
zahtjeva
     za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Agencija za
     lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeĂŚi ovaj formular:
     [7]http://pravodaznam.ba/bs/help/contact
    
     Napomena: Ova poruka kao i svaki odgovor na vašu poruku ĂŚe biti
     javan i objavljen na našem portalu. Proèitajte našu copyright
     politiku:
     [8]http://pravodaznam.ba/bs/help/officers
    
     Ukoliko ste Vi kao osoba zadužena za slobodan pristup informacijama
     u vašoj instituciji zadovoljni stranicom pravodaznam.ba zamolite
     vašeg web administratora da na vašoj stranici ponudi link na naš
     portal. Hvala!
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.almbih.gov.ba/
3. mailto:[email address]
4. http://www.almbih.gov.ba/
5. mailto:[FOI #94 email]
6. mailto:[ALM request email]
7. http://pravodaznam.ba/bs/help/contact
8. http://pravodaznam.ba/bs/help/officers

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine