Informacije o broju zaposlenih novinara u Kantonu Sarajevo

Mahir je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Zahtjev je djelimično uspješan.

Od strane: Mahir

9 mart 2016

Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Poštovani,

zanimaju me informacije koliko je trenutno novinara u evidenciji u
Kantonu Sarajevo, kakav je omjer broja novinara u zadnjih 5 godina,
koliki je broj nezaposlenih diplomiranih novinara u KS, te da li
taj broj nezaposlenih raste iz godine u godinu ili opada.

s poštovanjem,

Mahir Kustura.

Spojite sa ovim

Od strane: =?utf-8?B?Qm9yaXMgUHVwacSH?=
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

10 mart 2016

Poštovani,

Nadležnosti Agencija za rad i zapošljavanje BiH su usmjerene prema posredovanju u zapošljavanju naših radnika u inostranstvu, a kada je riječ o domaćem tržištu rada Agencija za rad i zapošljavanje BiH ima samo koordinirajuću ulogu.
Imajući u vidu vaše pitanje potrebno je da se obratite Službi zapošljavanja Kantona Sarajevo, kao nadležnoj za navedeno tržište rada.

S poštovanjem,

Boris Pupić
Stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Napomena:
Obzirom da je odgovor koji Vam šaljemo zvanični stav Agencije za rad i zapošljavanje BiH, molimo Vas da isti objavite u cijelosti. Ukoliko to niste u mogućnosti, molimo Vas da preuzmete one dijelove odgovora koje smatrate relevantnim za Vaš tekst, ali da tom prilikom sačuvate integritet rečenica.
 
Mijenjanje ili korištenje nepotpunih rečenica iz odgovora Agencije za rad i zapošljavanje BiH može stvoriti krivi dojam kod krajnjih konzumenata informacije i izmijeniti osnovnu poruku ili samu suštinu odgovora, te Vas stoga molimo da uvažite naše zahtjeve.

show quoted sections

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine