Pregledaj i pretraži zahtjeve

  

Prati ove zahtjeve

Pronađeno 25 Zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Informacija o kategorizaciji
Zahtjev upućen prema Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK od strane korinsika Renata Barbić na datum: 30 januar 2018.
Djelimično uspješan.
Za: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK Poštovani, molim vas da mi detaljnije objasnite obrazloženje ovog rješenja: Dijete je dobilo...
Pripravnicki staz
Zahtjev upućen prema Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bihać od strane korinsika Amel.S na datum: 21 oktobar 2017.
Prekoračenje roka.
Za: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bihać Poštovani, zanima me kako da pocnem raditi pripravnicki staz u sanitarnoj inspekciji,sto mi je...
Statuti i pravilinici studentskih organizacije UNSA
Zahtjev upućen prema Ministarstvo pravde i uprave KS od strane korinsika Emir na datum: 20 februar 2017.
Čeka klasifikaciju.
Za: Ministarstvo pravde i uprave KS Poštovani, kao grupa studenata Univerziteta u Sarajevu želimo iskoristiti svoje pravo koje nam propisuje Zako...
Visina povjerljivosti podataka o privatnoj imovini
Zahtjev upućen prema Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose od strane korinsika azemina na datum: 28 septembar 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose Poštovani, Molim vas za informaciju o visini povjerljivosti podataka u vezi s ob...
Broj medija u BiH
Zahtjev upućen prema Regulatorna agencija za komunikacije BiH od strane korinsika Leonard na datum: 4 maj 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Regulatorna agencija za komunikacije BiH Poštovani, u svrhu istraživačkog rada na Fakultetu političkih nauka, potreban mi je PODATAK,koliki j...
izmjene Pravilnika
Zahtjev upućen prema Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine od strane korinsika Marko Kovacevic na datum: 30 mart 2016.
Greška u isporuci
Za: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Poštovani, Da li je izmjenom Prijedloga pravilnika o načinu utvrđivanja cijena...
Informacije o broju nezaposlenih diplomiranih novinara
Zahtjev upućen prema Ministarstvo obrazovanja i nauke KS od strane korinsika Belmina Čorbić na datum: 28 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo obrazovanja i nauke KS Poštovani, Zanima me tačan broj nezaposlenih mladih koji su diplomirali na Fakultetu političkih nauka ods...
Odobrenje za "cvimaks"
Zahtjev upućen prema Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine od strane korinsika Portal na datum: 28 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Poštovani, Zasto vrsilac duznosti direktora Aleksandar Zolak ignorise medije n...
konkurs za direktora Agencije
Zahtjev upućen prema Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine od strane korinsika Zoran na datum: 16 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Poštovani, Kada ce biti zavrsena procedura imenovanja direktora i zamjenika direktora Agenc...
spisak firmi registriranih u BiH
Zahtjev upućen prema Sud BiH od strane korinsika Dragana na datum: 12 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Sud BiH Poštovani, molila bih vas informacije o konačnom broju kao i podatcima (popis) registriranih pravnih subjekata (firmi) u BiH. Na Vaso...
Film
Zahtjev upućen prema Arhiv Bosne i Hercegovine od strane korinsika Emina na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Arhiv Bosne i Hercegovine Poštovani, molim Vas možete li mi poslati, ukoliko posjedujete, film Fadila Hadžića "Novinar", potreban mi je za fa...
Informacija o broju nezaposlenih mladih ljudi u SBK
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Samir Beharic na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Ovom prilikom Vam šaljem zahtjev za izdavanjem informacije o trenutnom broju n...
Broj beskućnika
Zahtjev upućen prema Kantonalni centar za socijalni rad KS od strane korinsika Eldar Cizmo na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Kantonalni centar za socijalni rad KS Poštovani, želio bih od Vas dobiti informaciju o broju beskućnika na području KS u 2015/16 godini. s p...
Informacija o broju beskućnika u KS-u
Zahtjev upućen prema Kantonalni centar za socijalni rad KS od strane korinsika Belma na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Kantonalni centar za socijalni rad KS Poštovani, željela bih dobiti informacije u vezi sa brojem beskućnika registrovanih u Kantonu Sarajevo?...
Informacija o broju beskucnika u KS-u
Zahtjev upućen prema Kantonalni centar za socijalni rad KS od strane korinsika Belma na datum: 11 mart 2016.
Povučeno od strane podnosioca zahtjeva.
Za: Kantonalni centar za socijalni rad KS Poštovani, zeljela bi pristupiti informacijama u vezi sa brojem beskucnika registrovanih u KS, prema pos...
Informacije o broju ne zaposlenih mladih osoba u 2016 godini u KS
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Amina na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, Možete li mi dostaviti informacije o broju nezaposlenih mladih osoba u 2016 god...
Informacije o posjeti stranih turista
Zahtjev upućen prema ZOI-84-Olimpijski centar SA od strane korinsika Ajdin na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: ZOI-84-Olimpijski centar SA Poštovani, Obraćam Vam se sa molbom da mi dostavite informacije o broju posjeta stranih turista našim planinama u...
Informacija o broju nezaposlenih mladih osoba
Zahtjev upućen prema Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od strane korinsika Ajdin na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Poštovani, zbog rada na istraživanju, neophodna mi je informacija o broju nezaposlenih mlad...
Akreditirani CMZ
Zahtjev upućen prema Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane korinsika Elma na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Poštovani, zbog rada na jednom istraživanju, potrebna mi je...
Informacije o uvjetima studiranja
Zahtjev upućen prema Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport od strane korinsika Aminaa na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport Poštovani, Ovim putem bih željela da dođem do informacija o uvjetima studiranja na sarajevsk...
Za: Zavod za informatiku i statistiku KS Poštovani, Obraćam Vam se s ovim zahtjevom u cilju pristupanja statističkim podacima/informacijama o bro...
Informacija o destinacijama
Zahtjev upućen prema JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo od strane korinsika Nejra na datum: 11 mart 2016.
Djelimično uspješan.
Za: JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo Poštovani, korisnik sam Vaših usluga,kojima sam izrazito zadovoljna.Destinacije u 2015 godini su bile veoma pr...
Informacija o broju zaposlenih medicinskih tehničara u KS
Zahtjev upućen prema Ministarstvo zdravstva KS od strane korinsika Ibrahim na datum: 11 mart 2016.
Prekoračenje roka.
Za: Ministarstvo zdravstva KS Poštovani, Obraćam vam se sa molbom da mi dostavite informacije o broju zaposlenih medicinskih tehničara na područj...
Informacija o broju zaposlenih medicinskih tehničara
Zahtjev upućen prema Klinički centar Univerziteta u SA od strane korinsika Ibrahim na datum: 11 mart 2016.
Greška u isporuci
Za: Klinički centar Univerziteta u SA Poštovani, Obraćam vam se sa molbom da mi dostavite informacije o broju medicinskih tehničara koji su trenu...
Informacija o broju dobitnika SuperJackpot-a na igri LOTO 6/45
Zahtjev upućen prema Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo od strane korinsika Ibrahim na datum: 11 mart 2016.
Greška u isporuci
Za: Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Poštovani, Obraćam vam se sa molbom da mi dostavite informaciju o broju dobitnika SuperJackpot-a na vašoj igri LO...