Pomoć

Kontaktirajte nas

Ukoliko postoje neka pitanje koja ovdje nisu odgovorena, ili želite da nas kontaktirate iz bilo kojeg razloga molimo vas da nas kontaktirate.

O stranici PravoDaZnam.ba#

Za šta služi web stranica PravoDaZnam.ba? #
Ova stranica je kreirana kako bi građanima/kama BiH omogućili lakše ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama. I kako bi sami građani učinili vlasti u BiH odgovornijim i transparentnijim.
Kako PravoDaZnam.ba radi? #
Prvo izaberete instituciju kojoj želite da se obratite, odnosno od koje želite da dobijete javne infomracije koristeći se važećim zakonima o slobodi pristupa infromacijama. Potom u kratkom pismu objasnite koju tačno informaciju tražite od te institucije. PravoDaZnam.ba šalje taj zahtejv na aderesu institucije. Svaki odgovor koji dobijemo od strane institucije se autometski objavljuje na našoj stranici i vi dobijate mail u kojem vas obavještavamo da je institucija odgovorila na vaš zahtjev. Svi infromacije na ovoj stranici su javne i možete ih čitati vi, ali i svi drugi korisnici ovog portala.
Žasto bi ja koristio ovu stranicu ali i pravo na slobodan pristup informacijama? #
Vi državi plaćate poreze, a sa tim sredstvima država dalje raspolaže. Sve stvari koje se obavljaju u državi a tiču vašeg života: zdravstvo, školstvo, komunalni poslovi, sigurnost i sl., ste platili upravo Vi. Nekada država poslove obavlja dobro, a nekada loše. Što više mi znamo o tome šta država radi sa našim sredstvima i kako se odnosi sa mandatom koji smo joj mi dozvolili, to ćemo lakše uticati na procese u našem društvu.
Zašto bi javne institucije odgovorile na naše zahtjeve za slobodan pristup informacijama? #
Prema važećim zakonima o slobi pristupa informacijama sve institucije, javne ustanove i javna praduzeća su dužna da nam odgovore na bilo koje pitanje koje ima postavimo. Njihova je obaveza da nam tražene informacije pripreme i pošalju, ili da nam daju legalan i valjan razlog zašto neke informacije smatraju povjerljivim.
Ko je napravio PravoDaZnam.ba #
Pravo da znam u BiH vodi organizacije Zašto Ne i Transparency International u BiH. PravoDaZnam.ba je lokalizacija postojećeg poratala WhatDoTheyKnow.org koji je u Velikoj Britaniji pokrenula i vodi engleska nevladina organizacija mySociety.

Naredna, čitajte o kreiranju ZOSPI zahtjeva -->