Javne ustanove

Pronađeno javnih tijela: 319

Aerodromi Republike Srpske a.d 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za akreditaciju i unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite RS Akronim: ASKVA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Akronim: FBA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za bankarstvo RS Akronim: ABRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine Akronim: ADS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za državnu službu Federacije BiH Akronim: ADSFBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za državnu upravu RS Akronim: ADURS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka BiH Akronim: IDDEEA.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za informaciono društvo RS Akronim: AIDRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za izdavanje garancija Akronim: IGA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za javne nabavke BiH 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Akronim: AKAZ.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Akronim: ALM.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za lokalni razvoj Akronim: ALRRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za nadzor nad tržištem BiH Akronim: ANNT.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za osigurane RS Akronim: AZORS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za osiguranje depozita BiH Akronim: AOD.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za osiguranje u BiH Akronim: AZO.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine Akronim: RAP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje BiH Akronim: APOSO.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Akronim: APF.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za promociju stranih investicija Akronim: FIPA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Akronim: APSUPRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Akronim: ARZ.
8 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Akronim: ASR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS Akronim: RARS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Akronim: HEA.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Akronim: FSA.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za statistiku BiH Akronim: BHAS.
6 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za šume Akronim: AZSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Save 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini Akronim: AZLP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Apoteke Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Arhiv Bosne i Hercegovine 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
BH-Gas d.o.o. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
BH TELECOM Sarajevo Akronim: BHTELECOM.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Biblioteke Grada Sarajeva Akronim: BGS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Bor banka d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Bosanski Kulturni Centar Akronim: BKC.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Bosnalijek d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Centar Skenderija doo SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Centar za uklanjanje mina u BiH Akronim: BHMAC.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Centralna banka BiH Akronim: CBBH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Centralna izborna komisija BiH Akronim: CIK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ceste d.d. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Collegium Artisticum 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za ceste USK Bihać USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH Akronim: DEP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za evropske integracije Akronim: DEI.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za finansije 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za finansije – Poreska uprava 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za finansije – Trezor 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za puteve KS Akronim: DP.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za robne rezerve KS Akronim: DRR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcija za turizam KS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA Akronim: DCA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Disciplinski centar za maloljetnike SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Dom za djecu bez roditeljskog staranja 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba SA Akronim: KJUDOM.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Državna agencija za istrage i zaštitu Akronim: SIPA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Energoinvest d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Energopetrol d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D. 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo finansija Akronim: FMF.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo kulture i sporta Akronim: FMKSA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Akronim: FMON.
6 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma Akronim: FMOIT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo pravde Akronim: FMP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Akronim: FMPIK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša Akronim: FMPU.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Akronim: FMRSP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Akronim: FMROI.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo trgovine Akronim: FMT.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Akronim: FMUP.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Akronim: FMBI.
5 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno ministarstvo zdravstva Akronim: FMZ.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno pravobraniteljstvo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Federalno tužiteljstvo Akronim: FTFBIH.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Hidrogradnja d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Holding poduzeće Putevi BiH Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Hrvatske pošte d.o.o. Mostar Akronim: POST.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JKP "Vodovod i kanalizacija" doo Sanski Most 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Velika Kladuša 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP ''Autoputevi Republike Srpske'' Akronim: APRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Bosanskohercegovačke šume Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo Akronim: JPCFBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Akronim: EPHZBH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Komunalno Brčko 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Luka Brčko 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Međunarodni aerodorom Sarajevo d.o.o Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP ''Putevi Republike Srpske' 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Radio Brčko-Distrikta BiH 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Šume RS a.d. Sokolac 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo Akronim: ZFBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“ 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde Akronim: ZZJZBPK.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
JZU Kantonalna bolnica Goražde Akronim: JZUKBBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kancelarija za upravljanje javnom imovinom 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna agencija za privatizaciju Akronim: KAPBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna agencija za privatizaciju TK Akronim: KAPTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna direkcija robnih rezervi 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna Javna ustanova za zaštićena područja KS Akronim: ZPPKS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna uprava civilne zaštite Akronim: KUCZBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bihać 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni centar za socijalni rad KS Akronim: KCSR.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni sud 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni sud KS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalni sud u Bihaću 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Kantonalno tužilaštvo USK Bihać 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
KJKP GRAS doo SA Akronim: KJKPGRAS.
4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Klinički centar Banja Luka Akronim: KCBL.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Klinički centar Univerziteta u SA Akronim: KCUS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo branitelja PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Akronim: MCPBiH.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo financija PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo financija ZHK Akronim: MFINZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija i trezora Akronim: MFT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija KS Akronim: MF.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija RS Akronim: MFRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija SBK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija TK Akronim: MFTK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo finansija ZDK Akronim: MINFINZDK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo gospodarstva ZHK Akronim: MGZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK Akronim: MGPUHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ZHK Akronim: MHBRD.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Akronim: MKT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo kulture i sporta KS Akronim: MKS.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo nauke i tehnologije RS Akronim: MNKRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrane BiH Akronim: MOD.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja i nauke KS Akronim: MONKS.
6 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta HNK Akronim: MONKHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta SBK Akronim: MINOBSBK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo obrazovanja znanosti kulture i športa ZHK Akronim: MINPRO.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS Akronim: MPSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede TK Akronim: MPVSTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede USK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo porodice omladine i sporta RS Akronim: MPOSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde BIH Akronim: MPR.
4 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde i uprave KS Akronim: MPUKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde RS Akronim: MPRRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravde USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa i uprave PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa i uprave TK Akronim: MPUTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa i uprave ZHK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosuđa uprave i lokalne samouprave HNK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo pravosudja i uprave SBK Akronim: SBKMINPRAVDE.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede energetike i razvoja RS Akronim: MPERRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede KS Akronim: MPKS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede SBK Akronim: MINPRIVSBK.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo privrede USK Akronim: TMPUSK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prometa veza turizma i zaštite okoliša PK Akronim: MINPROMPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i zaštite okoliša ZHK Akronim: PURZO.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Akronim: MPUZOTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Akronim: MPZKS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prostornog uređenja obnove i povratka SBK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prosvjete i kulture RS Akronim: MPKRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo prosvjete znanosti kulture i športa PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS Akronim: MPBRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK Akronim: MORPTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Akronim: MPIVHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo saobraćaja i veza RS Akronim: MSVRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo saobraćaja KS Akronim: MSKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo sigurnosti BiH Akronim: MSBBiH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo stambene politike KS Akronim: MSPKS.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo šumarstva vodoprivrede i poljoprivrede SBK 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo trgovine i turizma RS Akronim: MTTRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja TK Akronim: MTTSTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo trgovine turizma i zaštite okoline HNK Akronim: MINPPPHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutarnjih poslova PK Akronim: MUPPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutarnjih poslova ZHK Akronim: MUPZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Akronim: MUPHNK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Akronim: MUPKS.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Akronim: MUPRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Akronim: MUPSBK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Akronim: MUPTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Akronim: MUPUSK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Akronim: MUPZDK.
5 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS Akronim: MULSRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Akronim: MVTEO.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Akronim: MVP.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za boračka pitanja 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za boračka pitanja KS Akronim: MBPKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za boračka pitanja TK Akronim: MBPTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za boračka pitanja ZDK Akronim: MINBPZDK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS Akronim: MEOIRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za finansije 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoline USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za industriju energetiku i rudarstvo TK Akronim: MIERTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Akronim: MIRLRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Akronim: MHRR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport TK Akronim: MONKSTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport ZDK Akronim: MINOBZDK.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pitanja boraca HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu ZDK Akronim: MINPOLJZDK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za pravosuđe upravu i radne odnose 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za privredu Akronim: MPBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za privredu ZDK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS Akronim: MGRRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za prostorno uređenje saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Akronim: ZEDOMPIK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za rad socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Akronim: MINRADZDK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK Akronim: MRSPTK.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za rad socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice KS Akronim: MRSRIKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za socijalnu politiku zdravstvo raseljena lica i izbjeglice 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za unutrašnje poslove Akronim: MUPBPK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS Akronim: MTSZRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva KS Akronim: MZKS.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne politike PK Akronim: ZRSPPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne skrbi ZHK Akronim: ZRSSZZH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne zaštite HNK Akronim: MINZRSSHNK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva TK Akronim: MZTK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva USK 8 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ministarstvo zdravstva ZDK Akronim: MINZDZDK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Narodna Skupština RS Akronim: NSRS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za javne poslove 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za javni registar 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za javnu bezbjednost 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za komunalne poslove 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za privredni razvoj sport i kulturu 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za raseljena lica izbjeglice i stambena pitanja 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za stručne i administrativne poslove 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Okružni sud u Banja Luci Akronim: OKSUDBL.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Okružni sud u Bijeljini Akronim: OKSUDBI.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Okružni sud u Doboju Akronim: OKSUDD.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Okružni sud u Trebinju Akronim: OKSUDT.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ombudsmen za ljudska prava BiH Akronim: OMBUDSMEN.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Općina Konjic 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 23 januar 2012.
Osnovni sud BD Akronim: OSBD. 1
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
PARK DOO SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Akronim: PSBiH.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine Akronim: PFBiH.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
PD Butmir 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
POKOP DOO SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Policija BD 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Porezna uprava RS Akronim: PURS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Pravobranilaštvo BiH Akronim: PBR.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Profesionalna vatrogasna brigada KS Akronim: PVB.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Rad doo SA 2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Akronim: RAK.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava civilne zaštite Akronim: CZRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove PJ BL Akronim: RGRUS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove RS Akronim: RGURS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava za igre na sreću RS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republička uprava za inspekcijske poslove 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Republičko tužilaštvo Akronim: RTRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevogas doo SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sarajevošume 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština BPK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština Brčko distrikta 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština KS Akronim: SKS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština TK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština Unsko - sanskog kantona 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Skupština ZE DO kantona 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Služba za zapošljavanje Akronim: SZZBPK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Sud BiH Akronim: SUDBiH.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Šumskogospodarsko društvo ˝Šume Središnje Bosne˝ 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Televizija Kantona Sarajevo Akronim: TVSA.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Testna institucija Akronim: TI.
3 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 26 decembar 2011.
Toplane SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Tržnice-Pijace SA 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Tužilaštvo BiH Akronim: TBIH.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Tužilaštvo KS 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Union banka d.d. Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
UNIS d.d. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Uprava civilne zaštite PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Ured interne revizije BPK Goražde 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Veterinarska stanica Sarajevo 1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Akronim: VSTV.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada BPK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada Brčko distrikta 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Akronim: VFBiH.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada HNK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada PK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada RS Akronim: VRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada SBK Akronim: PREMSBK.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada TK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada USK 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada Zapadnohercegovačke županije 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vlada ZDK Akronim: VLDZDK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Vodovod i kanalizacija doo SA Akronim: VIKSA.
2 kreirani zahtjevi.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Zavod za informatiku i statistiku KS Akronim: ZIS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Zavod za izgradnju KS Akronim: ZIK.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Zavod za planiranje razvoja KS Akronim: ZPR.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
ZDP "Elektrodistribucija Pale Akronim: ERS.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Željezara Zenica d.o.o. Zenica 0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj Akronim: ZRS.
0 kreiranih zahtjeva.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.
ZOI-84-Olimpijski centar SA Akronim: ZOI84.
1 kreiran zahtjev.
Uvršteno na datum: 15 decembar 2011.

Ne možete naći onaj koji želite?